ME Flytt AB

Tjänster » Kontorsflytt » Packinstruktioner m.m.

Följer ni dessa anvisningar underlättar det arbetet för såväl oss som utför flytten som för Er som skall flytta. Allt gods som skall med i flytten skall vara uppmärkt innan flytten påbörjas.

Packning

Allt arbetsmaterial packas i kartonger som tillhandahålles av oss. Vik kartongerna enligt instruktionen på dessa. Allt lösöre som får plats skall ned i kartonger. Undatag datorutrustning, se separat instruktion under punkt 2.

Mycket viktigt att tänka på vid packning av pärmar och böcker i kartonger, packa detta material stående i kartongen. Därefter kan man eventuellt lägga ett lager ovanpå.

Vid packning/uppackning tänk på att aldrig ställa kartongerna på exempelvis skrivbord då detta kan repa bordsskivan.

De blommor som får plats skall ned i kartonger, kartongen lämnas öppen. Blommor som p g a storlek inte får plats i en kartong samlas om möjligt på ett ställe. Vänligen vattna ej blommorna dagarna innan flytten.

Porslin, tallrikar packas på högkant, lägg makulatur i botten av kartongen. När bottenlagret är fyllt går det bra att fylla upp resten av kartongen med glas och koppar.

De tavlor som får plats skall ställas i kartonger med motivsida mot motivsida med papper emellan. Är tavlorna glasade skall glaset tejpas i form av ett kryss. Kartongen lämnas öppen. Finns det belysning på tavlorna bör dessa monteras av. De tavlor som är så stora så att de ej får plats i en kartong samlas på ett ställe.

Datorutrustning

Märk PC, skärm och eventuell skrivare med det nya rumsnumret med en etikett på höger sida.

Koppla loss alla kablar, (skrivarkabel, nätanslutning).

Lägg samtliga kablar, musen och tangentbordet i den specialpåse som tillhandahålles av oss. Påsen försluts och märks med det nya rumsnumret på en etikett.

Laserskrivare

Koppla loss alla kablar, (skrivarkabel, nätanslutning).
Lägg samtliga kablar i den specialpåse som tillhandahålles av oss. Påsen försluts och märks med det nya rumsnumret på en etikett.

Vägganslutna telefoner

De telefoner som ska flyttas med läggs i specialpåsen tillsammans med datatillbehören.

Bärbara datorer, mobilelefoner, datakalendrar

Vår rekommendation är att var och en tar hem sina bärbara datorer, mobiltelefoner, datakalendrar etc. under själva flytten.

Skall vi ansvara för dessa under flyttillfället vill vi ha tillgång till ett låst utrymme där dessa lämnas in, kvitteras och vid återlämnandet skall avstämningar göras mellan er och vår personal. Därefter övergår ansvaret på er.

OBS!!! Packa ej ned kablar, tangentbord etc. i flyttkartonger!

Märkning/Möblering

Märkesetiketter tillhandahålles av oss. Etiketterna finns i ett antal olika färger. Lätt att exempelvis styra våningsplanen med att använda en färg av märketiketter per plan.

Kartonger och möbler märkes upp med nya rumsnumret. Det nya rumsnumret skall finnas angivet utanför det nya rummet. Önskas annan möblering än standard, ljuset in från vänster, rita en möbleringsskiss som anslås utanför det nya rummet.

Kartonger märks på en kortsida!

Skrivbord och sidoskiva märkes på bordskivan och hurts. Övriga bord märkes på skiva och benställning. Skåp, bokhylla och hurts märkes på en kortsida. Samtliga lösa delar måste märkas. Tavlor som ej packas i kartong märkes på baksidan eller på ramen. Stolar märkes på ryggstöd, armstöd eller ben. Lampor märkes på lampskärmen. Kontorsmaskiner märkes på sidan. Möbler eller kartonger som ej är uppmärkta tas ej med.

Övrigt

Löstagbara hyllor i bokhyllor skall tas ned och läggas i bottenhyllan. De stift som hyllan vilar på skall tas ut och omhändertas. Nycklar som sitter i skåp, hurtsar och liknande skall tas bort. Dessa bör omhändertas av den personal som nyttjar skåpen. Möbler med glasinsättningar skall tejpas i form av ett kryss över glaset. Skrivbordshurtsar skall tömmas på sitt innehåll. Mattor rullas ihop med finsidan inåt, dra ett snöre eller tejpbit om så att mattan ej rullar sig. Eventuell bortgallring av arbetsmaterial skall göras i god tid innan flytten så att inga sopsäckar finns i vägen i korridoren och på rummen, utan har blivit bortforslade innan flyttens början.

Tack för att Ni följer dessa råd och Lycka till på nya adressen!