ME Flytt AB

Tjänster: Magasinering i Stockholm

 

En efterfrågad tjänst vi erbjuder är magasinering i våra lokaler i Stockholm. Här kan du som privatperson eller företagare magasinera utrustning, varor och möbler under obegränsad tid. Lokalerna är låsta, larmade och under bevakning dygnet runt. Endast auktoriserad personal har tillträde till dessa utrymmen och ett besök i lokalerna sker enligt sedvanliga rutiner i närvaro av vår personal.

Temperaturkontroll

För att säkerställa att produkter och varor mår bra i utrymmet har vi en reglerad temperatur så att dessa inte skadas. Det är viktigt att säkerställa prestanda på utrustning och produkter och därför är det vår uppgift att kontrollera att magasinering och säkerhet sköts föredömligt. Våra lagerlokaler följer också de krav som försäkringsbolag ställer på säker magasinering.

Kunskapsbank

ME Flytt AB grundades 2005 av den erfarne flyttaren Mickael Eddaoui. Hans vision lade grunden till det bolag som i dag har flera personer anställda. Det är denna samlade kunskapsbank genom vår personal och erfarenhet som utgör fundamentet i ME Flytt AB:s filosofi och säkerhetstänk – oavsett om det handlar om flyttuppdrag eller magasinering. Det är med andra ord en säker investering att magasinera din utrustning hos oss tills det att du behöver den igen.

Rekommenderade föreskrifter

Kompetenta packmästare ger dig bästa möjliga service och kan samtidigt utnyttja ytorna i ett magasin på ett optimalt sätt för att garantera att dina föremål skyddas och lagras efter rekommenderade föreskrifter. Behöver du hjälp med magasinering i Stockholm är du mer än välkommen att höra av dig till oss via mejl eller telefon.

Vi följer Bohag 2010 & Kontor 2003

Bohagsflytt
Kontorsflytt
Utlandsflytt
Flyttstäd
Tunghantering
Magasinering
Buduppdrag
Projektledning
Offertförfrågan